Саопштењa за јавност « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности » Саопштењa за јавност (Page 25)
Састанак са представницима Јавно-комуналних предузећа
Пословне банке у доношењу одлука о условима штедње морају у потпуности сачувати самосталност
Одбачен захтев за концентрацију друштва „OST Holding Sudosteuropa“ GmbH из Аустрије
Потврђена мера процесног пенала компанији „Veropoulos“ због недостављања података за потребе поступка пред Комисијом за заштиту конкуренције
Саопштење поводом пресуде Управног суда којом се одбија тужба Ветеринарске коморе Србије

Пресудом Управног суда од 07. јула 2011. године одбијена је тужба Ветеринарске коморе Србије против решења Комисије за заштиту конкуренције.

 

Поменутим решењем Комисије, одређена је мера заштите конкуренције Ветеринарској комори Србије у облику обавезе плаћања новчаног износа у висини од 7% од укупног годишњег прихода оствареног у 2007. години а  што износи 1.243.690,00 динара, због тога што је закључила и извршила забрањени споразум доношењем одлуке Управног одбора Ветеринарске коморе Србије од 21.03.2008. године под називом „ценовник минималних цена ветеринарских услуга“.

 

Ово је већ друго решење Комисије за заштиту конкуренције (предходно:АД Индустрија млека и млечних производа „Имлек“ и АД „Млекара“ из Суботице – обе у власништву Danube Foods Group B.V.)  којим је одређена је мера у облику обавезе плаћања новчаног износа због утврђене повреде конкуранције, а које је потврђено пресудом Управног суда.

 

Комисија ће, и у наредном периоду, наставити да штити конкуренцију на тржишту Републике Србије у циљу економског напретка, а нарочито заштите потрошача, као и да спречава све акте или радње учесника на тржишту које за циљ или последицу могу да имају значајно oграничавање, нарушавање или спречавање конкуренције.

 

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције

Весна Јанковић, Председник Комисије

Значајан напредак заштите конкуренције у Србији

Србија је остварила значајан напредак у области заштите конкуренције, како у погледу примене правила конкуренције, тако и у погледу јачања капацитета Комисије за заштиту конкуренције, закључак је експертске анализе међувладине групе експерата при конференцији Уједињених нација за трговину и развој (UNCTAD).

Потписан протокол о сарадњи Републичке агенције за електронске комуникације и Комисије за заштиту конкуренције

 

Мишљење и предлози везани за ефекте настале применом Закона о изменама Закона о акцизама и Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла

Комисија за заштиту конкуренције упутила надлежним органима мишљење и предлоге везане за ефекте настале применом Закона о изменама Закона о акцизама и Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла

Поводом повећања цена нафтних деривата и разлога који су до тога довели, Комисија за заштиту конкуренције упутила је данас надлежним органима (Министарству финансија, Министарству рударства и енергетике и Министарству трговине и услуга) мишљење и предлоге везане за ефекте настале применом Закона о изменама Закона о акцизама и Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
С обзиром на чињеницу да је овим прописима у значајној мери умањен ефекат либерализације тржишта на смањење цена нафтних деривата, Комисија налази за сходно да све државне органе и друге релевантне институције још једном подсети на значај поштовања основних начела и прописа у домену заштите слободне тржишне вконкуренције.

 

Комисија подсећа да од ње није било затражено претходно мишљење на предлоге ових прописа, којима су акцизе на горива домаћег и увозног порекла повећане у различитом износу и којима се либерализација тржишта нафтних деривата ограничава на (скупље) моторне бензине европског квалитета и евро дизел, који је и до сада био на режиму слободног увоза.

 

 Савет Комисије за заштиту конкуренције

 

Комисија УН за трговину и развој почела анализу политике конкуренције у Србији

Комисија Уједињених Нација за трговину и развој (United Nations Commission on Trade and Development – УНКТАД) започела је у новембру једногодишњу анализу политике конкуренције у Србији, након које ће бити урађен детаљан извештај о законском оквиру и могућностима практичне примене мера антимонополске политике у нашој земљи.

 

Саопштење поводом пресуде Управног суда којом се одбија тужба друштава “Имлек” и “Млекара“ из Суботице