Saopštenja za javnost « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Aktuelnosti » Saopštenja za javnost (Page 23)
Konkurencija je takmičenje u kome najvredniji i najinovativniji, prednjače i određuju smer i tempo razvoja čitavog društva

dan-konkurencije-2015-01

 

Danas je u Palati Srbija, povodom Dana konkurencije i devet godina rada Komisije za zaštitu konkurencije, održana konferencija o politici zaštite konkurencije u Srbiji na temu mogućnosti oslobađanja od mere zaštite konkurencije (primena programa imuniteta – ublažavanja kazne) na kojoj su učestvovali ministar privrede Željko Sertić, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport, Predsednik skupštinskog odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku dr. Aleksandra Tomić, državni sekretar Vesna Kovač, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Miloje Obradović, zvaničnici Upravnog suda, regulatornih tela, naučnih ustanova, kao i predstavnici privrednih komora, advokatskih kancelarija i poslovnih udruženja.

 

Predmet „Politika“: Komisija za zaštitu konkurencije je izrekla meru procesnog penala u iznosu od 143.500 evra društvu East Media Group i uputila predmet Državnom pravobranilaštvu

Savet Komisije za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: Komisija) doneo je 25.03.2015. godine, dve odluke u postupku koji je pokrenut po službenoj dužnosti protiv društva OOO East Media Group iz Moskve, Ruska Federacija (u daljem tekstu: društvo East Media), zbog osnovane pretpostavke da je prilikom kupovine udela od 50% u društvu „Politika novine i magazini“ d.o.o. iz Beograda, sprovedena koncentracija, za koju nije pribavljeno odobrenje Komisije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti konkurencije.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST – Adriatic BidCo B.V. – Danube foods group B.V. – Clates Holding B.V.

Komisija za zaštitu konkurencije odobrila je koncentraciju koja nastaje sticanjem neposredne isključive kontrole holandskog društva Adriatic BidCo B.V. nad privrednim društvima Danube foods group B.V. i Clates Holding B.V., čime stiče posrednu isključivu kontrolu nad njihovim zavisnim društvima, među kojima su i Bambi a.d. Požarevac, Imlek a.d., Mlekara a.d. Subotica i Knjaz Miloš. Kupac je pod krajnjom kontrolom investicionog fonda Mid Europa IV Management Limited, kao krajnjeg generalnog partnera fondova Mid Europa Fund IV LP i Mid Europa Fund IV A LP.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST - Adriatic BidCo B.V. - Danube foods group B.V. - Clates Holding B.V.
Izveštaj o sektorskoj analizi tržišta trgovine na veliko i trgovine na malo derivatima nafte u 2013. godini

Na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, stručna služba Komisije je sprovela analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko i tržištu trgovine na malo naftnim derivatima u Republici Srbiji u 2013. godini (sektorska analiza).

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST – EAST MEDIA GROUP

S obzirom da se u predmetnom upravnom postupku navedeni zaključci nisu mogli uručiti stranci – društvu OOO EAST MEDIA GROUP iz Ruske Federacije, kao ni njenom zakonskom zastupniku, smatraće se da su zaključci dostavljeni navedenom učesniku na tržištu protekom 15 dana od dana njihovog objavljivanja na internet strani Komisije.

Uslovno odobrenje koncentracije Holcim – Lafarge

Savet Komisije za zaštititu konkurencije na 8. sednici održanoj 19. decembra 2014. godine, doneo je rešenje kojim se odobrava sprovođenje koncentracije društava „Holcim Ltd“ iz Švajcarske i „Lafarge SA“ iz Francuske, uz određene uslove koji su propisani ovim rešenjem. Oba inostrana društva – učesnika ove koncentracije, prisutna su u Republici Srbiji preko svojih zavisnih društava i aktivna na našem nacionalnom tržištu u oblasti proizvodnje i prodaje cementa, proizvodnji agregata (šljunak, pesak i drobljeni kamen), kao i u proizvodnji betona, na osnovu čega su u ovom upravnom postupku definasana i analizirana upravo ova tri relevantna tržišta proizvoda.

Prekid postupka pokrenutog protiv Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“, AD

Postupajući po inicijativama za ispitivanje povrede konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije, dostavljenih Komisiji za zaštitu konkurencije protiv Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“, akcionarsko društvo, Beograd, vođen je postupak protiv navedenog društva, a radi utvrđivanja postojanja radnje zloupotrebe dominantnog položaja.

Postupak protiv East Media Group i privremena mera zabrane otuđenja

Komisija za zaštitu konkurencije, dana 27. novembra 2014. godine, donela je Zaključak br. 6/0-03-720/2014-1, kojim se pokreće postupak po službenoj dužnosti radi ispitivanja koncentracije koja nije odobrena u skladu sa Zakonom, a koja je prema osnovanoj pretpostavci nastala sticanjem neposredne zajedničke kontrole nad društvom „Politika novine i magazini“ d.o.o. iz Beograda, u čijem vršenju – po osnovu sticanja 50% udela u ovom društvu, učestvuje društvo „OOO East Media Group“ iz Ruske Federacije, sa registrovanim sedištem u Moskvi. Donetim Zaključkom pozvana su sva lica koja raspolažu podacima, ispravama, ili drugim relevantnim informacijama, koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku, da iste neodložno dostave Komisiji.

Okončan postupak utvrđivanja povrede konkurencije – zloupotrebe dominantnog položaja od strane JKP „Pogrebne usluge“, Beograd

Komisija za zaštitu konkurencije je donela rešenje, kojim je utvrdila da je JKP „Pogrebne usluge“, Beograd, zloupotrebilo dominantan položaj odnosno izvršilo povredu konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 95/2013).

Navedeno javno preduzeće je ograničilo konkurenciju time što je nalaćivalo nepravičnu cenu troškova kontrole postavljanja spomenika na grobljima kojima upravlja ovo preduzeće. Korisnici grobnog mesta, kao potrošači, nisu imali mogućnost izbora, s obzirom na to da je postavljanje spomenika od strane kamenorezačkih radnji bilo omogućeno samo nakon uplate navedene obaveze, na koji način im je naneta šteta.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST – Uslovi pod kojima se obavljaju aktivnosti na tržištu pružanja usluga putničkih i teretnih brodova na obalama Dunava na teritoriji Grada Novog Sada

Komisija za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: Komisija) je u proteklom periodu, na osnovu primljene inicijative, ispitivala uslove pod kojima se obavljaju aktivnosti na tržištu pružanja usluge pristajanja putničkih i teretnih brodova na obalama Dunava, na teritoriji Grada Novog Sada.