novembar « 2015 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2015 » novembar
Razgovori o saradnji Komisije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

ekof-kzkPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović sa saradnicima, sastao se 24.11.2015. godine sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – prodekanom dr Draganom Lončarom, vanrednim profesorom i direktorom Naučno istraživačkog centra Ekonomskog fakulteta docentom dr Draganom Stojkovićem.

Teme razgovora su bile uspostavljanje stručne i edukativne saradnja ove dve institucije u oblasti politike konkurencije, kroz organizaciju seminara, gostujućih predavanja stručnjaka iz Komisije, konferencija, zajedničkih studijskih programa o politici konkurencije, međunarodnih projekata, letnjih škola i slično.

Takođe je dogovoreno da se razmotri ideja da se studentima Ekonomskog fakulteta omogući da kroz profesionalnu praksu u Komisiji stiču praktična znanja i veštine iz oblasti prava konkurencije.

Predsednik Komisije je izrazio očekivanje da će saradnja sa Ekonomskim fakultetom doprineti većem razumevanju politike zaštite konkurencije kao i da će svršeni studenti posedovati potrebne veštine i znanja za njenu primenu na tržištu.

Delegacija Komisije učestvovala na VII „Sofijskom forumu o konkurenciji“

SophiaForum_300x104Delegacija Komisije za zaštitu konkurencije, koju su činili sekretar Komisije Dragan Penezić i rukovodilac Sektora za utvrđivanje povreda konkurencije Čedomir Radojčić, učestvovala je na VII „Sofijskom forumu o konkurenciji“ 12. novembra 2015. u Sofiji.

Glavna tema Foruma je bila „Određivanje kazni u slučajevima povrede konkurencije i primena politike oslobađanja ili umanjenja kazni (Leniency program)“. Učesnici skupa su imali priliku da diskutuju i analiziraju o ovim pitanjima sa zvačnicima Konferencije UN za trgovinu i razvoj (UNCTAD), Generalnog direktorata za konkurenciju Evropske komisije, Evropskog suda i predstavnicima nacionalnih tela za zaštitu konkurencije Japana, Litvanije, Turske, Austrije i Italije, kao i sa predstavnicima pravne i akademske zajednice. Gosti na forumu su bili i predstavnici organa za zaštitu konkurencije Rumunije, Slovenije, Rusije, Ukrajine, Gruzije i regiona zapadnog Balkana.

Učesnici Foruma su, na osnovu hipotetičke studije slučaja, razmatrali razlike među pojedinim jurisdikcijama u primeni sankcija na učesnike na tržištu, kao i u odnosu na politiku oslobađanja od kazni, koje se primenjuju u praksi.

Ovaj događaj se održava treću godinu za redom, kao zajednička inicijativa UNCTAD -a i bugarske Komisije za zaštitu konkurencije, a ima za cilj da pomogne telima za zaštitu konkurencije iz našeg regiona u sprovođenju svojih nadležnosti u zaštiti konkurencije, kao i da obezbedi platformu za tehničku pomoć, razmenu iskustava i konsultacije u oblasti politike konkurencije i njenog sprovođenja. Forum nastoji da podstakne saradnju i razvoj regionalnih odnosa, čime se obezbeđuje jedinstvena primena pravila konkurencije.

Vrhovni kasacioni sud potvrdio zakonitost odluke Komisije o zloupotrebi dominantnog položaja na tržištu otkupa sirovog mleka

Vrhovni kasacioni sud je presudom od 09.10.2015. godine odbio zahtev za preispitivanje presude Upravnog suda koji su podneli AD „Imlek“ Beograd i AD „Mlekara“ Subotica, čime je konačno i Vrhovni kasacioni sud potvrdio da je odluka Komisije za zaštitu konkurencije o zloupotrebi dominantnog položaja ovih mlekara na tržištu otkupa sirovog mleka namenjenog daljoj industrijskoj preradi u mlekarama na teritoriji Republike Srbije, bila zakonita.

Komisija je prvi put u ovom predmetu donela rešenje 25.01.2008. godine, da bi četiri godine kasnije, nakon nekoliko poništavanja rešenja Komisije od strane Upravnog suda, 09.08.2012. godine Komisija donela rešenje u ponovnom postupku koje je Upravni sud ocenio kao zakonito odlukom od 05.01.2015. godine. Vrhovni kasacioni sud je svojom presudom odbio zahtev mlekara i potvrdio zakonitost ove odluke Upravnog suda, a time i rešenja Komisije.

Ova presuda je važna i iz ugla prenošenja pravnog okvira na ravan pojedinačnih slučajeva, tj. na situacije određenih ponašanja tržišnih učesnika, uslova i posledica takvih radnji u određenom tržišnom okruženju, čime se potvrđuje predvidivost prakse Komisije i obezbeđuje pravna sigurnost učesnika na tržištu.

Komisija pozitivno ocenjena u Izveštaju Evropske komisije o procesu pristupanja Srbije EU za 2015. godinu

eu-srbija-zastavaEvropska komisija je 10.11. 2015. godine objavila godišnji Izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija, u kom je iznela ocenu usklađenosti propisa i načina njihove implementacije sa pravnom tekovinom EU.

Kada je reč o poglavlju 8 – politika zaštite konkurencije, Evropska komisija je iznela ocenu da je Srbija „umereno“ pripremljena da preuzme obaveze iz ove oblasti. Najveći napredak u okviru ovog poglavlja ostvaren je u oblasti zaštite konkurencije u užem smislu (povrede konkurencije i kontrola koncentracija).

Evropska komisija je ocenila da je u oblasti povreda konkurencije i kontrole koncentracija zakonodavni okvir u velikoj meri usklađen sa pravnom tekovinom EU. Komisija za zaštitu konkurencije je zadržala svoj nivo aktivnosti iz 2014. godine, donoseći odluke o zloupotrebi dominantnog položaja i kontroli koncentracija. Sprovođenje dva nenajavljena uviđaja u julu 2015. godine predstavlja pozitivan razvoj u pravcu efikasnije borbe protiv kartela.

U izveštaju se ističe, da je značajno ojačan administrativni kapacitet Komisije u 2015. godini. S druge strane, kapacitet sudstva da odlučuje o složenim predmetima iz oblasti zaštite konkurencije mora, prema njegovim ocenama biti dodatno unapređen.

Sastanak Predsednika Komisije sa Poverenikom Šabićem

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović sastao se danas sa Rodoljubom Šabićem, Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, sa kojim je razgovarao o aktuelnim pitanjima koja se odnose na saradnju i rad nezavisnih i kontrolnih tela.

Predsednik Komisije je upoznao Poverenika sa nadležnostima i načinom rada Komisije kao i trenutnim stanjem u oblasti politike zaštite konkurencije, sa osvrtom na regulativu koja se odnosi na zaštitu podataka u postupcima pred Komisijom.

Razmenjena su iskustva i saznanja o izazovima sa kojima se susreću nezavisna tela u svom radu, kao i o načinima postupanja ovih tela u okviru njihovih nadležnosti.

Saopštenje za javnost

Komisija za zaštitu konkurencije, u cilju očuvanja svog integriteta, kompetentnosti i nezavisnosti rada, reaguje na javna tumačenja Rešenja o odobrenju koncentracije i „Alti d.o.o.“ i „Prointer IT Solutions and Services d.o.o“ i način njegovog donošenja.

Komisiji za zaštitu konkurencije se niko nije obratio za dodatno obrazloženje ili tumačenje javno dostupnog Rešenja broj: 6/0-02-146/2015-7 od 13. marta 2015. godine na sajtu Komisije, čiji su delovi citirani na konferenciji za novinare 6. novembra 2015. godine. Upravo je Komisija, u cilju podizanja nivoa transparentnosti procesa odlučivanja, donela odluku da na sajtu objavljuje više informacija od onih koje su zakonska obaveza, pa se od 2013. godine u okviru objave donetih rešenja, objavljuju i obrazloženja ovih odluka.

Bez ulaženja u razloge ovakvog istupanja, u javosti, na ovaj način može se naneti šteta Komisiji, urušavanjem njenog autoriteta kao stručnog i nezavisnog tela, a to za posledicu ima i i stvaranje nesigurnosti među učesnicima na tržištu.

Komisija za zaštitu konkurencije još jednom poziva sve učesnike na tržištu i druga lica da joj podnesu inicijative, ili informacije koje imaju o svakoj eventualnoj povredi konkurencije na tržištu, koje će Komisija ispitati, kao i upite za pojašnjenja postojećih pravila konkurencije koja se odnose na prava i obaveze učesnika na tržištu.

Komisija učinila značajan pomak u svom radu po oceni Saveta stranih investitora

ZELJKO SERTIC, DIMITRIJE KNJEGINJIC, UVE FREDHAJM, ZORANA MIHAJLOVIC, GABOR BEKEFISavet stranih investitora (FIC) u svom ovogodišnjem prikazu poslovne klime i preporuka za njeno unapređenje – „Bela knjiga 2015″, konstatuje vidljiv napredak u radu Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Prema oceni Saveta stranih investitora, poboljšanja su, očigledna, u vezi sa pojašnjenjem postojećih pravila konkurencije koja regulišu predloge obaveza (commitments), ali i odnose između konkurenata u postupcima javnih nabavki. Vredno je, navodi se u „Beloj knjizi“, posebne pažnje i to što je u novembru 2014. godine Komisija prvi put primenila “postupak obaveza“ koji je uveden izmenama Zakona o zaštiti konkurencije iz 2013. godine.

Izuzetno pozitivan napredak po oceni Saveta stranih investitora predstavlja javni poziv koji je Komisija uputila svim relevantnim činiocima kako bi dostavili komentare na Nacrt uredbe o prijavi koncentracije. Komisija je jasno pokazala, tokom javne rasprave o Nacrtu uredbe, da je voljna i spremna da transparentno i otvoreno diskutuje sa poslovnom zajednicom o novim zakonima i podzakonskim aktima i, shodno tome, da konstatuje ili prihvati komentare na sopstvene nacrte akata. Osim toga, iako periodično objavljena mišljenja i odluke Komisije načelno unapređuju postojeći pravni okvir i obezbeđuju bolje razumevanje pravila o zaštiti konkurencije, trebalo bi uložiti dodatni napor u objavljivanje aktuelnih (i sveobuhvatnih) smernica i preporuka Komisije, navodi se u izveštaju Saveta stranih investitora.

Savet stranih investitora izdaje ovu publikaciju od 2003. godine koja se promoviše svake godine u četvrtom kvartalu na nivou prestižnog događaja. „Bela knjiga“ je prikaz poslovne klime u Srbiji od strane privatnog sektora i na transparentan način predstavlja platformu za dijalog sa vlastima i praktičan set preporuka. Njen cilj je da omogući uklanjanje nepotrebnih prepreka u poslovanju u Srbiji, što omogućava lakši priliv investicija.

Komisija pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv JKP INFOSTAN iz Beograda

Komisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti, protiv društva Javno komunalno preduzeća Infostan iz Beograda radi ispitivanja povrede konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije.

Zloupotreba dominantnog položaja na tržištu zabranjena je, a naročito u slučaju primenjivanja nejednakih uslova poslovanja na iste poslove sa različitim učesnicima na tržištu, čime se pojedini učesnici na tržištu dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurente.

Komisija osnovano pretpostavlja da društvo Infostan poseduje poslovno osetljive informacije o broju korisnika koji ne koriste usluge osiguranja domaćinstva, izlistan kroz sistem objedinjene naplate. Koristeći svoje saznanje i položaj, društvo Infostan je omogućilo akcionarskom društvu za osiguranje „Generali osiguranje Srbija“, uvid u tržište, odnosno pružila informacije o potencijalnim korisnicima koji ne koriste usluge osiguranja, čime je primenilo nejednake uslove poslovanja na iste poslove sa različitim učesnicima na tržištu, dovodeći u nepovoljniji položaj pojedine učesnike na tržištu u odnosu na konkurente, čime je zloupotrebilo dominanti položaj.

Komisija će u ispitnom postupku preduzeti dokazne radnje u cilju utvrđivanja odlučnih činjenica, koje su od značaja za ocenu postojanja povrede konkurencije.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugimrelevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu Savska 25, Beograd

Predstavnici Komisije učestvovali na Konferenciji „Inovacije u propisima i praksi zaštite konkurencije“

kzk-karanovic-nikolic-2015-1
Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović u sredu 4. novembra 2015. godine u hotelu Metropol održao je uvodno izlaganje na Konferenciji „Inovacije u propisima i praksi zaštite konkurencije“ koju je organizovala advokatska kancelarija Karanović & Nikolić i nemačka fondacija Fridrih Nojman (Friedrich Naumann).

Povod održavanja Konferencije je obeležavanje 10. godišnjice donošenja prvog modernog Zakona o zaštiti konkurencije u Republici Srbiji. Izlaganja i diskusije su bile fokusirane na novine u oblasti zaštite prava konkurencije, sa posebnim osvrtom na nenajavljene uviđaje, tužbama za naknadu štete izazvane povredom prava konkurencije i pravu konkurencije u digitalnom dobu.

kzk-karanovic-nikolic-2015-2
Tokom konferenciji jedan od panelista je bio Čedomir Radojčić rukovodilac sektora za utvrđivanje povreda konkurencije u Komisiji za zaštitu konkurencije, koji je dao pregled prve decenije primene Zakona o zaštiti konkurencije u Srbiji kao i o uspostavljanju prakse Komisije kod nenajavljenih uviđaja.

Stručna javnost je na Konferenciji pozitivno ocenila predvidivost postupanja Komisje za zaštitu konkurencije, što je kako su istakli govornici, vrlo važno za sigurnost učesnika na tržištu i njihove poslovne odluke.

Konferencija je bila i prilika za zastupanje politike i prava zaštite konkurencije (competition advocacy) u stručnoj javnosti, kao i za razmenu kroz dijalog, iskustava i viđenja stanja u ovoj oblasti.

Delegacija Komisije na 14. zasedanju godišnje konferencije OECD-a

kzk-oecd-2015
Delegacija Komisije za zaštitu konkurencije je prisustvovala na 14. zasedanju godišnje konferencije OECD-a, pod nazivom “Globalni forum o konkurenciji“ na poziv Sekretarijata OECD-a.

Godišnji skup je održan u centrali OECD-a, 29. i 30. oktobra 2015. godine, sa osnovnim temama „Povezanost i međuuslovljenost politike konkurencije i zaposlenosti („Da li konkurencija doprinosi ukidanju ili kreiranju radnih mesta?“)“ i „Karteli – „serijski prekršioci“ (diskusija po pitanju sistematskog ponavljanja kartelskih dogovora u pojedinim sektorima privrede)“.

Tokom prvog dana Konferencije dominirala je tema koja je zaokupila podjednako predstavnike tela za zaštitu konkurencije i predstavnike vlada, sindikata i akademije. Sesija se fokusirala na teoretske i praktične primere kojima je istraženo više modela po kojima aktivna politika konkurencije u određenim segmentima doprinosi kreiranju novih radnih mesta, ali u pojedinim slučajevima dovodi i do gubitka posla.

Drugog dana Konferencije, naša delegacija je učestvovala u radu sesije na temu sistematskog ponavljanja kartelskih dogovora u pojedinim sektorima privrede.

Delegacija je obavila i niz bilateralnih razgovora sa predstavnicima tela za zaštitu konkurencije na temu nastavka dalje saradnje.

Konferenciji je prisustvalo preko 90 delegacija tela za zaštitu konkurencije iz celog sveta, kao i predstavnici međunarodnih institucija, akademske javnosti i poslovnih udruženja.